ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 1st, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.102,364 UNLEADED LRP 1.143,064
UNLEADED 95 1.099,212 UNLEADED 95 1.098,367
UNLEADED 100 1.167,432 UNLEADED 100 1.167,452
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 869,737 DIΕSEL AUTO BIO 868,700
HEATING GASOIL 790,767 HEATING GASOIL 789,628
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 425,070 LPG 420,180
LPG Auto 434,120 LPG Auto 433,430
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,770
ΒΕΑ 35/40 292,960 ΒΕΑ 30/45 291,830
ΒΕΘ 50/70 279,500 -