ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 2nd, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,086 UNLEADED LRP 1.140,796
UNLEADED 95 1.096,943 UNLEADED 95 1.096,089
UNLEADED 100 1.165,102 UNLEADED 100 1.165,124
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,835 DIΕSEL AUTO BIO 863,798
HEATING GASOIL 785,987 HEATING GASOIL 784,848
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 422,590 LPG 417,700
LPG Auto 431,390 LPG Auto 430,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,520
ΒΕΑ 35/40 290,700 ΒΕΑ 30/45 289,570
ΒΕΘ 50/70 277,240 -