ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 30th, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,842 UNLEADED LRP 1.155,482
UNLEADED 95 1.111,588 UNLEADED 95 1.110,643
UNLEADED 100 1.182,117 UNLEADED 100 1.182,077
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 878,779 DIΕSEL AUTO BIO 877,700
HEATING GASOIL 672,189 HEATING GASOIL 670,928
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,590 LPG 495,260
LPG Auto 506,610 LPG Auto 506,720
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,900
ΒΕΑ 35/40 288,700 ΒΕΑ 30/45 287,540
ΒΕΘ 50/70 274,770 -