ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 6th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.132,254 UNLEADED LRP 1.162,713
UNLEADED 95 1.128,908 UNLEADED 95 1.127,932
UNLEADED 100 1.201,359 UNLEADED 100 1.201,297
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,868 DIΕSEL AUTO BIO 914,739
HEATING GASOIL 709,940 HEATING GASOIL 708,639
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 568,760 LPG 564,310
LPG Auto 572,170 LPG Auto 572,270
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,340
ΒΕΑ 35/40 325,630 ΒΕΑ 30/45 324,440
ΒΕΘ 50/70 311,350 -