ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 10th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,554 UNLEADED LRP 1.152,034
UNLEADED 95 1.118,229 UNLEADED 95 1.117,263
UNLEADED 100 1.190,426 UNLEADED 100 1.190,386
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 906,796 DIΕSEL AUTO BIO 905,688
HEATING GASOIL 701,835 HEATING GASOIL 700,553
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 554,110 LPG 549,680
LPG Auto 561,460 LPG Auto 561,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490
ΒΕΑ 35/40 317,740 ΒΕΑ 30/45 316,550
ΒΕΘ 50/70 303,480 -