ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,068,522 UNLEADED LRP 1,098,950
UNLEADED 95 1,065,298 UNLEADED 95 1,064,312
UNLEADED 100 1,135,125 UNLEADED 100 1,135,044
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 799,497 DIΕSEL AUTO BIO 798,389
HEATING GASOIL 672,972 HEATING GASOIL 671,691
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,770 LPG 467,300
LPG Auto 474,530 LPG Auto 475,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,780
ΒΕΑ 35/40 281,500 ΒΕΑ 30/45 280,290
ΒΕΘ 50/70 267,670 -

Comments are closed.