ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 31st, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/10/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,066,418 UNLEADED LRP 1,096,846
UNLEADED 95 1,063,183 UNLEADED 95 1,062,217
UNLEADED 100 1,132,960 UNLEADED 100 1,132,888
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 799,273 DIΕSEL AUTO BIO 798,165
HEATING GASOIL 671,802 HEATING GASOIL 670,521
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,000 LPG 463,560
LPG Auto 470,950 LPG Auto 471,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,000
ΒΕΑ 35/40 279,700 ΒΕΑ 30/45 278,500
ΒΕΘ 50/70 265,880 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,066,163 UNLEADED LRP 1,096,612
UNLEADED 95 1,062,928 UNLEADED 95 1,061,983
UNLEADED 100 1,132,756 UNLEADED 100 1,132,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,158 DIΕSEL AUTO BIO 799,060
HEATING GASOIL 673,033 HEATING GASOIL 671,772
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,560 LPG 466,120
LPG Auto 473,340 LPG Auto 474,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,520
ΒΕΑ 35/40 281,230 ΒΕΑ 30/45 280,040
ΒΕΘ 50/70 267,410 -