ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,066,163 UNLEADED LRP 1,096,612
UNLEADED 95 1,062,928 UNLEADED 95 1,061,983
UNLEADED 100 1,132,756 UNLEADED 100 1,132,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,158 DIΕSEL AUTO BIO 799,060
HEATING GASOIL 673,033 HEATING GASOIL 671,772
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,560 LPG 466,120
LPG Auto 473,340 LPG Auto 474,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,520
ΒΕΑ 35/40 281,230 ΒΕΑ 30/45 280,040
ΒΕΘ 50/70 267,410 -

Comments are closed.