ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 30th, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,045,965 UNLEADED LRP 1,076,394
UNLEADED 95 1,042,772 UNLEADED 95 1,041,806
UNLEADED 100 1,111,440 UNLEADED 100 1,111,358
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,946 DIΕSEL AUTO BIO 767,849
HEATING GASOIL 593,789 HEATING GASOIL 592,558
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,140 LPG 405,940
LPG Auto 410,400 LPG Auto 411,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,570
ΒΕΑ 35/40 246,030 ΒΕΑ 30/45 244,830
ΒΕΘ 50/70 232,390 -