ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 21st, 2016:

ΤΡΙΤΗ 21/6/2016

ΤΡΙΤΗ  21/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,043,728 UNLEADED LRP 1.074,177
UNLEADED 95 1,040,596 UNLEADED 95 1.039,660
UNLEADED 100 1,108,145 UNLEADED 100 1.108,083
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,021 DIΕSEL AUTO BIO 763,963
HEATING GASOIL 590,442 HEATING GASOIL 589,243
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 429,930 LPG 426,800
LPG Auto 428,400 LPG Auto 429,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,090
ΒΕΑ 35/40 229,230 ΒΕΑ 30/45 228,070
ΒΕΘ 50/70 215,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/6/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,426 UNLEADED LRP 1.069,854
UNLEADED 95 1,036,293 UNLEADED 95 1.035,328
UNLEADED 100 1,103,934 UNLEADED 100 1.103,843
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,776 DIΕSEL AUTO BIO 763,688
HEATING GASOIL 590,087 HEATING GASOIL 588,866
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,860 LPG 425,700
LPG Auto 427,170 LPG Auto 428,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,180
ΒΕΑ 35/40 227,370 ΒΕΑ 30/45 226,190
ΒΕΘ 50/70 213,930 -