ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 6th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/06/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 04-06/06/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,953 UNLEADED LRP 1.089,391
UNLEADED 95 1.055,799 UNLEADED 95 1.054,854
UNLEADED 100 1.123,990 UNLEADED 100 1.123,928
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 779,636 DIΕSEL AUTO BIO 778,557
HEATING GASOIL 701,754 HEATING GASOIL 700,543
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 398,270 LPG 395,120
LPG Auto 402,310 LPG Auto 403,300
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,590
ΒΕΑ 35/40 234,860 ΒΕΑ 30/45 233,690
ΒΕΘ 50/70 221,360 -