ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,146,186 UNLEADED LRP 1,176,666
UNLEADED 95 1,142,861 UNLEADED 95 1,141,905
UNLEADED 100 1,215,312 UNLEADED 100 1,215,281
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,459 DIΕSEL AUTO BIO 918,360
HEATING GASOIL 715,218 HEATING GASOIL 713,937
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 619,130 LPG 614,710
LPG Auto 620,540 LPG Auto 620,650
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,080
ΒΕΑ 35/40 323,320 ΒΕΑ 30/45 322,130
ΒΕΘ 50/70 309,070 -

Comments are closed.