ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,147,356 UNLEADED LRP 1,177,846
UNLEADED 95 1,144,031 UNLEADED 95 1,143,095
UNLEADED 100 1,216,288 UNLEADED 100 1,216,268
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,329 DIΕSEL AUTO BIO 917,252
HEATING GASOIL 713,479 HEATING GASOIL 712,228
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 620,450 LPG 616,060
LPG Auto 621,880 LPG Auto 622,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,740
ΒΕΑ 35/40 322,910 ΒΕΑ 30/45 321,730
ΒΕΘ 50/70 308,710 -

Comments are closed.