ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016

ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.006,587 UNLEADED LRP 1.037,036
UNLEADED 95 1.003,384 UNLEADED 95 1.002,438
UNLEADED 100 1.071,888 UNLEADED 100 1.071,827
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 736,626 DIΕSEL AUTO BIO 735,538
HEATING GASOIL 557,227 HEATING GASOIL 556,007
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 376,590 LPG 373,140
LPG Auto 379,370 LPG Auto 380,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,550
ΒΕΑ 35/40 236,110 ΒΕΑ 30/45 234,920
ΒΕΘ 50/70 222,400 -

Comments are closed.