ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-07-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.009,963 UNLEADED LRP 1.040,423
UNLEADED 95 1.006,760 UNLEADED 95 1.005,815
UNLEADED 100 1.075,275 UNLEADED 100 1.075,214
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,498 DIΕSEL AUTO BIO 740,410
HEATING GASOIL 561,753 HEATING GASOIL 560,522
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,730 LPG 377,270
LPG Auto 383,390 LPG Auto 384,240
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,120
ΒΕΑ 35/40 238,650 ΒΕΑ 30/45 237,480
ΒΕΘ 50/70 224,950 -

Comments are closed.