ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,594
UNLEADED 95 BIO 1.034,418 1.033,971
UNLEADED 100 BIO 1.097,930 1.098,306
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,953 768,007
HEATING GASOIL 695,556 694,498
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,494 769,640
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 387,477 383,867
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 447,777 444,167
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,171 535,900
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 431,424 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,860 317,792
Fuel Oil No 380 1%S 314,030 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 290,060 -
KERO SPECIAL 295,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,210 248,420
ΒΕΑ 30/45 - 264,440
ΒΕΑ 35/40 260,220 -
ΒΕΘ 50/70 247,580 -

Comments are closed.