ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 2 Σεπτέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.090,923
UNLEADED 95 BIO 1.036,737 1.036,299
UNLEADED 100 BIO 1.100,340 1.100,727
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,952 771,017
HEATING GASOIL 698,444 697,397
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 763,294 765,450
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,505 378,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,805 439,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,330 537,090
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,926 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,090 319,033
Fuel Oil No 380 1%S 315,047 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 294,620 -
KERO SPECIAL 299,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,550 249,770
ΒΕΑ 30/45 - 265,810
ΒΕΑ 35/40 261,580 -
ΒΕΘ 50/70 248,920 -

Comments are closed.