ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.176,595
UNLEADED 95 BIO 1.132,417 1.131,938
UNLEADED 100 BIO 1.200,453 1.200,840
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,252 986,225
HEATING GASOIL (ΧΠ) 779,269 778,150
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,135 975,521
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 599,736 595,922
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,036 656,222
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,420 712,380
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,937 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,332 472,203
Fuel Oil No 380 1%S 459,114 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,370 -
KERO SPECIAL 591,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,750 378,640
ΒΕΑ 30/45 - 395,530
ΒΕΑ 35/40 396,640 -
ΒΕΘ 50/70 383,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.