ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.170,819
UNLEADED 95 BIO 1.126,650 1.126,152
UNLEADED 100 BIO 1.194,708 1.195,074
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,028 983,001
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,299 775,171
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,097 968,473
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,088 588,253
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,388 648,553
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,705 709,686
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,058 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,855 471,715
Fuel Oil No 380 1%S 458,931 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,130 -
KERO SPECIAL 588,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,690 376,560
ΒΕΑ 30/45 - 393,480
ΒΕΑ 35/40 394,600 -
ΒΕΘ 50/70 381,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.