ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,099 UNLEADED LRP 1.188,809
UNLEADED 95 1.145,261 UNLEADED 95 1.144,508
UNLEADED 100 1.207,816 UNLEADED 100 1.207,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,500 DIΕSEL AUTO BIO 939,595
HEATING GASOIL 732,832 HEATING GASOIL 731,826
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 493,540 LPG 490,050
LPG Auto 497,940 LPG Auto 498,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,370
ΒΕΑ 35/40 331,750 ΒΕΑ 30/45 330,740
ΒΕΘ 50/70 319,620 -

Comments are closed.