ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 01/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 01/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,960 UNLEADED LRP 1.190,680
UNLEADED 95 1.147,122 UNLEADED 95 1.146,379
UNLEADED 100 1.209,739 UNLEADED 100 1.209,779
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,240 DIΕSEL AUTO BIO 941,334
HEATING GASOIL 735,375 HEATING GASOIL 734,368
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,460 LPG 493,980
LPG Auto 500,560 LPG Auto 500,840
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,990
ΒΕΑ 35/40 332,360 ΒΕΑ 30/45 331,360
ΒΕΘ 50/70 320,230 -

Comments are closed.