ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 3rd, 2024:

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.457,917 1.457,378
UNLEADED 100 BIO 1.533,073 1.533,449
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,278 1.209,210
HEATING GASOIL (ΧΠ) 963,173 961,912
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.068,241 1.069,532
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,760 687,156
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,060 747,456
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 824,138 833,983
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,778 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 612,335 611,155
Fuel Oil No 380 1%S 590,897 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 792,320 -
KERO SPECIAL 797,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,870 497,670
ΒΕΑ 30/45 - 515,340
ΒΕΑ 35/40 514,540 -
ΒΕΘ 50/70 500,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.457,917
UNLEADED 100 BIO 1.533,073
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,278
HEATING GASOIL (ΧΠ) 963,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.068,241
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,760
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,060
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 824,138
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,778 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 612,335
Fuel Oil No 380 1%S 590,897 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 792,320 -
KERO SPECIAL 797,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,870
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 514,540 -
ΒΕΘ 50/70 500,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)