ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 2nd, 2024:

Τρίτη, 2 Απριλίου 2024

Τρίτη, 2 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,690 1.455,130
UNLEADED 100 BIO 1.530,684 1.531,039
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,936 1.204,857
HEATING GASOIL (ΧΠ) 957,834 956,552
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.069,949 1.071,220
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,394 689,780
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,694 750,080
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,359 829,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,263 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 612,783 611,594
Fuel Oil No 380 1%S 592,005 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,980 -
KERO SPECIAL 790,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 494,180 494,950
ΒΕΑ 30/45 - 512,590
ΒΕΑ 35/40 511,810 -
ΒΕΘ 50/70 497,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,690 1.412,182
UNLEADED 100 BIO 1.530,684 1.529,208
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,936 1.203,983
HEATING GASOIL (ΧΠ) 957,834 955,830
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.069,949 1.071,220
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,394 689,780
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,694 750,080
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,359 829,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,263 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 612,783 610,749
Fuel Oil No 380 1%S 592,005 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,980 -
KERO SPECIAL 790,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 494,180 493,840
ΒΕΑ 30/45 - 511,470
ΒΕΑ 35/40 511,810 -
ΒΕΘ 50/70 497,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)