ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 29th, 2024:

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.415,650 1.415,142
UNLEADED 100 BIO 1.490,075 1.490,481
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.216,491 1.215,464
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,932 963,711
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.074,678 1.076,174
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,865 695,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,165 755,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,799 829,692
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,250 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 589,820 588,670
Fuel Oil No 380 1%S 565,940 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 802,280 -
KERO SPECIAL 807,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 480,650 481,470
ΒΕΑ 30/45 - 499,090
ΒΕΑ 35/40 498,270 -
ΒΕΘ 50/70 484,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,436 1.411,939
UNLEADED 100 BIO 1.486,770 1.487,176
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,936 1.219,909
HEATING GASOIL (ΧΠ) 967,831 966,600
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,146 1.073,641
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,834 692,323
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,134 752,623
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,806 830,688
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,202 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 591,222 590,084
Fuel Oil No 380 1%S 567,150 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 808,900 -
KERO SPECIAL 814,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,160 482,980
ΒΕΑ 30/45 - 500,580
ΒΕΑ 35/40 499,770 -
ΒΕΘ 50/70 485,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)