ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 6th, 2024:

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,506 1.372,967
UNLEADED 100 BIO 1.447,493 1.447,870
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,658 1.220,581
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,607 963,346
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.062,627 1.064,101
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,088 683,557
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,388 743,857
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,897 815,779
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,002 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,600 556,421
Fuel Oil No 380 1%S 530,568 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 830,370 -
KERO SPECIAL 835,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 458,700 459,490
ΒΕΑ 30/45 - 477,140
ΒΕΑ 35/40 476,340 -
ΒΕΘ 50/70 462,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 03 εως 05 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 03 εως 05 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,014 1.376,476
UNLEADED 100 BIO 1.450,889 1.451,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.226,540 1.225,472
HEATING GASOIL (ΧΠ) 974,827 973,567
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.067,987 1.069,451
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,333 689,790
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,633 750,090
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,033 814,874
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,025 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 564,872 563,702
Fuel Oil No 380 1%S 537,383 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 837,370 -
KERO SPECIAL 842,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 460,420 461,210
ΒΕΑ 30/45 - 478,810
ΒΕΑ 35/40 478,030 -
ΒΕΘ 50/70 464,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,686 1.383,157
UNLEADED 100 BIO 1.457,744 1.458,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.236,150 1.235,093
HEATING GASOIL (ΧΠ) 989,513 988,262
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.077,171 1.078,655
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 699,595 700,063
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 759,895 760,363
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 805,690 816,562
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 575,856 574,696
Fuel Oil No 380 1%S 547,746 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 851,180 -
KERO SPECIAL 856,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 462,910 463,710
ΒΕΑ 30/45 - 481,340
ΒΕΑ 35/40 480,540 -
ΒΕΘ 50/70 466,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,615 1.383,076
UNLEADED 100 BIO 1.457,591 1.457,947
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.231,838 1.230,761
HEATING GASOIL (ΧΠ) 989,045 987,784
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.075,747 1.077,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 698,537 698,985
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,837 759,285
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,734 812,576
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,098 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 578,113 576,923
Fuel Oil No 380 1%S 550,278 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 849,560 -
KERO SPECIAL 855,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 460,980 461,770
ΒΕΑ 30/45 - 479,370
ΒΕΑ 35/40 478,590 -
ΒΕΘ 50/70 464,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,198 1.382,649
UNLEADED 100 BIO 1.457,073 1.457,429
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.227,140 1.226,061
HEATING GASOIL (ΧΠ) 987,489 986,218
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.074,861 1.076,305
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 697,753 698,191
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,053 758,491
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,096 810,917
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,528 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 579,222 578,033
Fuel Oil No 380 1%S 551,682 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 849,270 -
KERO SPECIAL 854,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 455,990 456,770
ΒΕΑ 30/45 - 474,360
ΒΕΑ 35/40 473,580 -
ΒΕΘ 50/70 459,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.378,978 1.378,448
UNLEADED 100 BIO 1.452,710 1.453,086
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,489 1.219,441
HEATING GASOIL (ΧΠ) 981,011 979,760
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.069,472 1.070,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,916 692,374
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,216 752,674
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,869 808,690
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,786 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 576,019 574,849
Fuel Oil No 380 1%S 548,905 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 845,380 -
KERO SPECIAL 850,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,930 447,720
ΒΕΑ 30/45 - 465,280
ΒΕΑ 35/40 464,490 -
ΒΕΘ 50/70 450,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 εως 29 Ιανουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 εως 29 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,282 1.372,733
UNLEADED 100 BIO 1.446,873 1.447,228
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.212,475 1.211,396
HEATING GASOIL (ΧΠ) 973,140 971,869
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.062,546 1.063,990
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 684,411 684,848
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,711 745,148
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,011 805,792
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,120 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,788 570,608
Fuel Oil No 380 1%S 545,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 840,930 -
KERO SPECIAL 846,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,550 441,330
ΒΕΑ 30/45 - 458,870
ΒΕΑ 35/40 458,090 -
ΒΕΘ 50/70 444,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)