ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2024:

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.422,892 1.422,393
UNLEADED 100 BIO 1.497,916 1.498,333
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.267,210 1.266,173
HEATING GASOIL (ΧΠ) 991,842 990,602
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.094,693 1.096,208
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 713,751 714,250
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 774,051 774,550
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,808 857,781
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,847 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 573,181 572,032
Fuel Oil No 380 1%S 544,542 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 858,900 -
KERO SPECIAL 864,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 495,060 495,890
ΒΕΑ 30/45 - 513,640
ΒΕΑ 35/40 512,820 -
ΒΕΘ 50/70 498,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 15Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.420,064 1.419,545
UNLEADED 100 BIO 1.494,997 1.495,403
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.271,878 1.270,841
HEATING GASOIL (ΧΠ) 994,567 993,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.092,802 1.094,307
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 712,347 712,836
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,647 773,136
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 841,469 852,421
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,430 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,391 570,231
Fuel Oil No 380 1%S 542,254 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 865,810 -
KERO SPECIAL 871,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 493,520 494,330
ΒΕΑ 30/45 - 512,070
ΒΕΑ 35/40 511,260 -
ΒΕΘ 50/70 497,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.416,149 1.415,620
UNLEADED 100 BIO 1.490,969 1.491,356
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.272,416 1.271,359
HEATING GASOIL (ΧΠ) 994,446 993,184
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.090,982 1.092,466
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 710,996 711,463
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,296 771,763
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,352 847,275
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,024 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,398 568,228
Fuel Oil No 380 1%S 540,088 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 868,310 -
KERO SPECIAL 873,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,140 492,940
ΒΕΑ 30/45 - 510,660
ΒΕΑ 35/40 509,860 -
ΒΕΘ 50/70 495,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,190 1.406,691
UNLEADED 100 BIO 1.481,918 1.482,325
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.265,633 1.264,596
HEATING GASOIL (ΧΠ) 989,299 988,069
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.085,530 1.087,045
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 705,625 706,114
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,925 766,414
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,383 841,336
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,796 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 564,812 563,662
Fuel Oil No 380 1%S 535,643 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 864,030 -
KERO SPECIAL 869,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 486,540 487,360
ΒΕΑ 30/45 - 505,090
ΒΕΑ 35/40 504,270 -
ΒΕΘ 50/70 490,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 10 εως 12 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 10 εως 12 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,941 1.398,402
UNLEADED 100 BIO 1.473,609 1.473,976
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.255,046 1.253,979
HEATING GASOIL (ΧΠ) 982,496 981,225
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.080,343 1.081,829
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 700,266 700,723
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 760,566 761,023
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,397 837,329
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,091 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 563,194 562,004
Fuel Oil No 380 1%S 534,647 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 856,380 -
KERO SPECIAL 861,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,000 482,800
ΒΕΑ 30/45 - 500,540
ΒΕΑ 35/40 499,750 -
ΒΕΘ 50/70 485,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.388,812 1.388,304
UNLEADED 100 BIO 1.463,389 1.463,795
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.237,045 1.235,987
HEATING GASOIL (ΧΠ) 968,563 967,312
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,034 1.073,540
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,834 692,313
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,134 752,613
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,952 829,905
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,415 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,303 557,133
Fuel Oil No 380 1%S 530,884 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,210 -
KERO SPECIAL 846,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 474,680 475,490
ΒΕΑ 30/45 - 493,250
ΒΕΑ 35/40 492,440 -
ΒΕΘ 50/70 478,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,045 1.376,527
UNLEADED 100 BIO 1.451,276 1.451,672
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,312 1.220,245
HEATING GASOIL (ΧΠ) 956,807 955,545
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,793 1.063,278
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,340 681,807
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,640 742,107
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 810,490 821,403
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,411 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,048 550,878
Fuel Oil No 380 1%S 525,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 827,430 -
KERO SPECIAL 833,020 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,990 465,790
ΒΕΑ 30/45 - 483,490
ΒΕΑ 35/40 482,690 -
ΒΕΘ 50/70 468,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.374,889 1.374,391
UNLEADED 100 BIO 1.449,028 1.449,445
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.219,705 1.218,678
HEATING GASOIL (ΧΠ) 959,206 957,976
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,895 1.063,400
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,767 682,265
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 742,067 742,565
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,253 819,186
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,510 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 555,445 554,295
Fuel Oil No 380 1%S 528,840 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 827,600 -
KERO SPECIAL 833,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 461,250 462,060
ΒΕΑ 30/45 - 479,750
ΒΕΑ 35/40 478,930 -
ΒΕΘ 50/70 464,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,506 1.372,967
UNLEADED 100 BIO 1.447,493 1.447,870
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,658 1.220,581
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,607 963,346
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.062,627 1.064,101
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,088 683,557
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,388 743,857
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,897 815,779
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,002 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,600 556,421
Fuel Oil No 380 1%S 530,568 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 830,370 -
KERO SPECIAL 835,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 458,700 459,490
ΒΕΑ 30/45 - 477,140
ΒΕΑ 35/40 476,340 -
ΒΕΘ 50/70 462,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)