ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 31st, 2023:

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,969 1.393,460
UNLEADED 100 BIO 1.469,785 1.470,212
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.268,938 1.267,881
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.027,955 1.025,281
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.106,012 1.107,558
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 725,131 725,640
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,431 785,940
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,659 868,836
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,359 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 638,717 637,547
Fuel Oil No 380 1%S 612,559 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 910,970 -
KERO SPECIAL 916,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 493,260 494,100
ΒΕΑ 30/45 - 512,180
ΒΕΑ 35/40 511,340 -
ΒΕΘ 50/70 497,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)