ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 3rd, 2023:

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.463,989 1.463,449
UNLEADED 100 BIO 1.540,823 1.541,209
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.359,370 1.358,282
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.142,696 1.144,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 768,323 768,802
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,623 829,102
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 848,791 859,947
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,569 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,193 675,003
Fuel Oil No 380 1%S 643,517 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 996,600 -
KERO SPECIAL 1.002,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 570,220 571,040
ΒΕΑ 30/45 - 589,140
ΒΕΑ 35/40 588,320 -
ΒΕΘ 50/70 574,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,863 1.473,355
UNLEADED 100 BIO 1.550,708 1.551,135
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,777 1.355,719
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.140,815 1.142,360
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 765,445 765,944
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,745 826,244
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 853,957 865,114
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,678 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 683,211 682,041
Fuel Oil No 380 1%S 651,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 991,300 -
KERO SPECIAL 997,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 580,010 578,190
ΒΕΑ 30/45 - 596,260
ΒΕΑ 35/40 598,070 -
ΒΕΘ 50/70 583,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,863 1.470,914
UNLEADED 100 BIO 1.550,708 1.548,664
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,777 1.351,468
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.140,815 1.138,567
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 765,445 761,997
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,745 822,297
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 853,957 862,409
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,678 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 683,211 680,007
Fuel Oil No 380 1%S 651,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 991,300 -
KERO SPECIAL 997,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 580,010 578,190
ΒΕΑ 30/45 - 596,260
ΒΕΑ 35/40 598,070 -
ΒΕΘ 50/70 583,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)