ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2023:

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.388,842 1.388,314
UNLEADED 100 BIO 1.464,609 1.465,016
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.310,544 1.309,477
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.064,293 1.061,598
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,239 1.103,774
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,565 724,064
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,865 784,364
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 838,458 849,615
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 648,764 647,574
Fuel Oil No 380 1%S 619,373 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 958,670 -
KERO SPECIAL 964,380 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 522,000 522,840
ΒΕΑ 30/45 - 540,910
ΒΕΑ 35/40 540,080 -
ΒΕΘ 50/70 525,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.388,842
UNLEADED 100 BIO 1.464,609
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.310,544
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.064,293
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,239
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,565
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,865
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 838,458
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 648,764
Fuel Oil No 380 1%S 619,373 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 958,670 -
KERO SPECIAL 964,380 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 522,000 305974
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 540,080 -
ΒΕΘ 50/70 525,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,856 1.387,287
UNLEADED 100 BIO 1.463,572 1.463,928
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.304,940 1.303,822
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.058,547 1.055,811
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.099,890 1.101,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 721,348 721,806
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,648 782,106
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 835,132 846,248
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,265 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 641,595 640,374
Fuel Oil No 380 1%S 612,172 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 946,300 -
KERO SPECIAL 952,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 514,540 305974
ΒΕΑ 30/45 - 533,400
ΒΕΑ 35/40 532,600 -
ΒΕΘ 50/70 518,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 14 εως 16 Οκτωβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 14 εως 16 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,378 1.386,818
UNLEADED 100 BIO 1.463,012 1.463,379
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.294,790 1.293,682
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.049,455 1.046,740
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.099,565 1.101,059
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 721,226 721,694
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,526 781,994
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,373 844,478
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,559 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 634,048 632,838
Fuel Oil No 380 1%S 604,932 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 932,440 -
KERO SPECIAL 938,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 510,150 305974
ΒΕΑ 30/45 - 529,000
ΒΕΑ 35/40 528,190 -
ΒΕΘ 50/70 513,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

13 Οκτωβρίου 2023

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,663 1.387,124
UNLEADED 100 BIO 1.463,286 1.463,683
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.284,386 1.283,309
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.037,749 1.035,054
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.100,155 1.101,680
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 722,070 722,558
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,370 782,858
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 832,264 843,390
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,882 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 628,536 627,346
Fuel Oil No 380 1%S 600,233 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 916,540 -
KERO SPECIAL 922,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,860 305974
ΒΕΑ 30/45 - 526,720
ΒΕΑ 35/40 525,900 -
ΒΕΘ 50/70 511,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.386,443 1.385,913
UNLEADED 100 BIO 1.462,138 1.462,545
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.278,407 1.277,349
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.099,869 1.101,406
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 721,766 722,263
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,066 782,563
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 832,132 843,279
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,536 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 623,105 621,936
Fuel Oil No 380 1%S 594,996 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 909,380 -
KERO SPECIAL 915,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 509,660 510,490
ΒΕΑ 30/45 - 528,550
ΒΕΑ 35/40 527,720 -
ΒΕΘ 50/70 513,460 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.382,242 1.381,723
UNLEADED 100 BIO 1.457,998 1.458,425
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.276,047 1.274,990
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.099,819 1.101,355
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 721,796 722,294
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,096 782,594
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 831,471 842,648
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,739 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 620,573 619,394
Fuel Oil No 380 1%S 592,494 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 910,000 -
KERO SPECIAL 915,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 512,650 513,500
ΒΕΑ 30/45 - 531,600
ΒΕΑ 35/40 530,750 -
ΒΕΘ 50/70 516,460 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.381,795 1.381,215
UNLEADED 100 BIO 1.457,693 1.458,050
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.280,969 1.279,841
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.101,883 1.103,368
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,870 724,308
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,170 784,608
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,495 844,641
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,824 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 620,268 619,037
Fuel Oil No 380 1%S 591,518 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 915,360 -
KERO SPECIAL 921,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 518,330 519,120
ΒΕΑ 30/45 - 537,250
ΒΕΑ 35/40 536,460 -
ΒΕΘ 50/70 522,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 07 εως 09 Οκτωβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 07 εως 09 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.389,656 1.389,117
UNLEADED 100 BIO 1.465,747 1.466,154
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.293,560 1.292,482
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.107,264 1.108,789
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,626 730,115
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,926 790,415
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,221 847,418
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,333 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 624,845 623,645
Fuel Oil No 380 1%S 594,925 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 929,330 -
KERO SPECIAL 935,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 524,380 525,210
ΒΕΑ 30/45 - 543,370
ΒΕΑ 35/40 542,540 -
ΒΕΘ 50/70 528,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)