ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 27th, 2023:

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.372,916 1.372,408
UNLEADED 100 BIO 1.446,243 1.446,639
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.123,233 1.122,206
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,831 872,295
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,804 476,272
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,104 536,572
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,473 732,253
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,770 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,407 550,258
Fuel Oil No 380 1%S 534,586 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 708,270 -
KERO SPECIAL 713,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 439,260 440,050
ΒΕΑ 30/45 - 457,530
ΒΕΑ 35/40 456,730 -
ΒΕΘ 50/70 442,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)