ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 15th, 2023:

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,839 1.383,330
UNLEADED 100 BIO 1.458,151 1.458,558
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.111,569 1.110,521
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 883,504 884,998
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,655 490,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,955 550,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,958 736,880
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,960 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 545,885 544,726
Fuel Oil No 380 1%S 529,989 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 694,360 -
KERO SPECIAL 699,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,610 425,430
ΒΕΑ 30/45 - 443,130
ΒΕΑ 35/40 442,310 -
ΒΕΘ 50/70 428,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)