ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2023:

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.381,622 1.381,124
UNLEADED 100 BIO 1.455,853 1.456,270
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.115,361 1.114,324
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,903 881,398
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,323 485,800
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,623 546,100
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,452 738,385
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,163 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 548,407 547,247
Fuel Oil No 380 1%S 532,562 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 695,400 -
KERO SPECIAL 700,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,150 425,970
ΒΕΑ 30/45 - 443,660
ΒΕΑ 35/40 442,830 -
ΒΕΘ 50/70 428,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,839 1.383,330
UNLEADED 100 BIO 1.458,151 1.458,558
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.111,569 1.110,521
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 883,504 884,998
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,655 490,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,955 550,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,958 736,880
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,960 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 545,885 544,726
Fuel Oil No 380 1%S 529,989 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 694,360 -
KERO SPECIAL 699,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,610 425,430
ΒΕΑ 30/45 - 443,130
ΒΕΑ 35/40 442,310 -
ΒΕΘ 50/70 428,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.389,198 1.388,690
UNLEADED 100 BIO 1.463,693 1.464,090
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.111,558 1.110,510
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,050 892,534
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 498,066 498,534
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,366 558,834
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,442 738,375
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,099 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 544,166 542,996
Fuel Oil No 380 1%S 527,914 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 698,140 -
KERO SPECIAL 703,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,340 424,150
ΒΕΑ 30/45 - 441,880
ΒΕΑ 35/40 441,070 -
ΒΕΘ 50/70 427,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.395,280 1.394,752
UNLEADED 100 BIO 1.469,979 1.470,355
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.113,816 1.112,747
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 899,683 901,168
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 507,382 507,850
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,682 568,150
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,297 742,250
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,777 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 543,485 542,305
Fuel Oil No 380 1%S 526,877 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 701,250 -
KERO SPECIAL 706,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,680 424,480
ΒΕΑ 30/45 - 442,240
ΒΕΑ 35/40 441,440 -
ΒΕΘ 50/70 427,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα , 10 εως 12 Ιουνίου 2023

 

 

Σάββατο εως Δευτέρα , 10 εως 12 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.401,423 1.400,843
UNLEADED 100 BIO 1.476,326 1.476,660
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.119,125 1.118,006
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,857 913,311
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 520,755 521,203
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,055 581,503
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,998 745,921
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,572 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 545,295 544,075
Fuel Oil No 380 1%S 528,311 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 707,070 -
KERO SPECIAL 712,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,840 428,620
ΒΕΑ 30/45 - 446,420
ΒΕΑ 35/40 445,640 -
ΒΕΘ 50/70 431,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.399,796 1.399,237
UNLEADED 100 BIO 1.474,810 1.475,166
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.121,972 1.120,873
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 927,010 928,485
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,841 538,289
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,141 598,589
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,738 747,701
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,492 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 545,030 543,830
Fuel Oil No 380 1%S 527,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 707,870 -
KERO SPECIAL 713,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 430,540 431,330
ΒΕΑ 30/45 - 449,170
ΒΕΑ 35/40 448,380 -
ΒΕΘ 50/70 434,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023

 

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,735 1.393,165
UNLEADED 100 BIO 1.468,637 1.468,982
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.121,332 1.120,213
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 937,282 938,746
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 549,770 550,207
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,070 610,507
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,385 746,328
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,747 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 541,491 540,281
Fuel Oil No 380 1%S 524,029 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 705,420 -
KERO SPECIAL 711,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,830 433,600
ΒΕΑ 30/45 - 451,430
ΒΕΑ 35/40 450,650 -
ΒΕΘ 50/70 436,580 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

 

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.385,974 1.385,406
UNLEADED 100 BIO 1.460,805 1.461,151
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.116,877 1.115,768
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,649 948,113
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,100 561,537
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,400 621,837
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,012 741,975
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,992 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 536,660 535,450
Fuel Oil No 380 1%S 519,250 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 700,060 -
KERO SPECIAL 705,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,730 433,520
ΒΕΑ 30/45 - 451,350
ΒΕΑ 35/40 450,560 -
ΒΕΘ 50/70 436,480 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 3 εως 5 Ιουνίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 3 εως 5 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,405 1.372,876
UNLEADED 100 BIO 1.447,981 1.448,368
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.102,395 1.101,327
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 952,374 953,859
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,964 568,432
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,264 628,732
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,723 739,707
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,145 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 530,264 529,084
Fuel Oil No 380 1%S 513,727 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 682,980 -
KERO SPECIAL 688,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,950 428,760
ΒΕΑ 30/45 - 446,570
ΒΕΑ 35/40 445,750 -
ΒΕΘ 50/70 431,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)