ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 27th, 2023:

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,839 1.383,300
UNLEADED 100 BIO 1.456,829 1.457,185
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.117,141 1.116,094
HEATING GASOIL (ΧΠ) 866,294 865,144
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.022,619 1.024,053
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,355 637,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,655 698,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,958 815,627
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,826 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,417 556,249
Fuel Oil No 380 1%S 541,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 704,770 -
KERO SPECIAL 710,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,820 447,590
ΒΕΑ 30/45 - 464,930
ΒΕΑ 35/40 464,160 -
ΒΕΘ 50/70 450,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)