ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 3rd, 2023:

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Απριλίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.434,730 1.432,788
UNLEADED 100 BIO 1.509,255 1.508,198
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.161,575 1.161,666
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,754 917,368
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.181,688 1.180,691
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 817,964 815,950
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 878,264 876,250
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 813,287 821,719
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,504 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 539,325 537,943
Fuel Oil No 380 1%S 515,833 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 713,270 -
KERO SPECIAL 718,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,840 433,050
ΒΕΑ 30/45 - 450,630
ΒΕΑ 35/40 450,420 -
ΒΕΘ 50/70 436,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)