ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2023:

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Απριλίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.448,337 1.421,885
UNLEADED 100 BIO 1.522,375 1.522,761
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.170,513 1.169,476
HEATING GASOIL (ΧΠ) 921,120 920,002
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.155,480 1.156,944
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 785,877 786,355
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,177 846,655
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,145 838,885
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 850,692 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 563,865 562,726
Fuel Oil No 380 1%S 542,406 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 754,290 -
KERO SPECIAL 759,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 463,930 464,720
ΒΕΑ 30/45 - 482,120
ΒΕΑ 35/40 481,330 -
ΒΕΘ 50/70 467,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,223 1.454,653
UNLEADED 100 BIO 1.529,555 1.529,891
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.176,768 1.175,680
HEATING GASOIL (ΧΠ) 927,852 926,684
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.165,843 1.167,267
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 797,481 797,908
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,781 858,208
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 829,833 840,553
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 864,768 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,421 561,231
Fuel Oil No 380 1%S 540,037 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 761,360 -
KERO SPECIAL 766,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 465,920 466,680
ΒΕΑ 30/45 - 484,130
ΒΕΑ 35/40 483,370 -
ΒΕΘ 50/70 469,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.457,623 1.457,083
UNLEADED 100 BIO 1.532,098 1.532,464
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.178,741 1.177,684
HEATING GASOIL (ΧΠ) 930,863 929,713
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.173,521 1.174,976
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 806,522 806,980
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,822 867,280
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,024 838,783
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 876,524 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,106 560,937
Fuel Oil No 380 1%S 539,345 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 762,330 -
KERO SPECIAL 767,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 465,990 466,770
ΒΕΑ 30/45 - 484,260
ΒΕΑ 35/40 483,480 -
ΒΕΘ 50/70 469,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,331 1.452,741
UNLEADED 100 BIO 1.527,786 1.528,100
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.175,395 1.174,297
HEATING GASOIL (ΧΠ) 929,622 928,432
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.173,806 1.175,209
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 807,234 807,651
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,534 867,951
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,247 835,977
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 878,111 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 560,102 558,893
Fuel Oil No 380 1%S 537,281 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 753,830 -
KERO SPECIAL 759,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,060 464,820
ΒΕΑ 30/45 - 482,310
ΒΕΑ 35/40 481,550 -
ΒΕΘ 50/70 467,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Τρίτη, 11 Απριλίου 2023

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.454,368 1.453,849
UNLEADED 100 BIO 1.528,894 1.529,270
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.177,958 1.176,921
HEATING GASOIL (ΧΠ) 934,494 933,354
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.177,864 1.179,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 811,770 812,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 872,070 872,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,000 836,801
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,583 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,381 561,221
Fuel Oil No 380 1%S 539,224 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 750,820 -
KERO SPECIAL 756,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,290 465,080
ΒΕΑ 30/45 - 482,590
ΒΕΑ 35/40 481,800 -
ΒΕΘ 50/70 467,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή έως Δευτέρα, 7 έως 10 Απριλίου 2023

Παρασκευή έως Δευτέρα, 7 έως 10 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.454,368 1.453,849
UNLEADED 100 BIO 1.528,894 1.529,270
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.177,958 1.176,921
HEATING GASOIL (ΧΠ) 934,494 933,354
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.177,864 1.179,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 811,770 812,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 872,070 872,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,000 836,801
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,583 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,381 561,221
Fuel Oil No 380 1%S 539,224 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 750,820 -
KERO SPECIAL 756,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,290 465,080
ΒΕΑ 30/45 - 482,590
ΒΕΑ 35/40 481,800 -
ΒΕΘ 50/70 467,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.448,104 1.447,584
UNLEADED 100 BIO 1.522,599 1.522,985
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.170,992 1.169,944
HEATING GASOIL (ΧΠ) 928,646 927,507
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.177,050 1.178,525
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 811,699 812,166
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,999 872,466
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,030 830,830
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,986 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,123 555,953
Fuel Oil No 380 1%S 534,118 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 736,860 -
KERO SPECIAL 742,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 456,410 457,210
ΒΕΑ 30/45 - 474,730
ΒΕΑ 35/40 473,940 -
ΒΕΘ 50/70 460,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023

 

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.443,212 1.442,662
UNLEADED 100 BIO 1.517,727 1.518,083
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,442 1.163,374
HEATING GASOIL (ΧΠ) 922,381 921,212
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.178,657 1.180,111
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 814,037 814,475
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 874,337 874,775
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 816,521 827,312
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 888,789 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,119 550,939
Fuel Oil No 380 1%S 529,358 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 723,720 -
KERO SPECIAL 729,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 448,510 449,290
ΒΕΑ 30/45 - 466,840
ΒΕΑ 35/40 466,060 -
ΒΕΘ 50/70 452,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 4 Απριλίου 2023

Τρίτη, 4 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.439,144 1.438,625
UNLEADED 100 BIO 1.513,689 1.514,086
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.162,977 1.161,940
HEATING GASOIL (ΧΠ) 920,296 919,158
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.181,118 1.182,603
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 817,078 817,557
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 877,378 877,857
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 814,894 825,725
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 893,000 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 546,973 545,824
Fuel Oil No 380 1%S 523,948 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 718,700 -
KERO SPECIAL 724,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,960 441,760
ΒΕΑ 30/45 - 459,330
ΒΕΑ 35/40 458,530 -
ΒΕΘ 50/70 444,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)