ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 28th, 2023:

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.400,142 1.399,612
UNLEADED 100 BIO 1.475,847 1.399,612
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.209,882 1.208,804
HEATING GASOIL (ΧΠ) 849,392 848,212
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.261,888 1.263,403
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 892,743 893,232
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,043 953,532
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 931,402 942,527
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 958,454 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,480 568,300
Fuel Oil No 380 1%S 542,875 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 817,850 -
KERO SPECIAL 823,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,490 398,310
ΒΕΑ 30/45 - 416,330
ΒΕΑ 35/40 415,520 -
ΒΕΘ 50/70 401,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.401,718 1.401,199
UNLEADED 100 BIO 1.477,271 1.477,688
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.204,146 1.203,088
HEATING GASOIL (ΧΠ) 841,062 839,913
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.260,851 1.262,396
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 892,763 893,272
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,063 953,572
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 923,012 934,127
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,569 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 568,167 566,987
Fuel Oil No 380 1%S 542,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 808,950 -
KERO SPECIAL 814,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,810 400,640
ΒΕΑ 30/45 - 418,620
ΒΕΑ 35/40 417,790 -
ΒΕΘ 50/70 403,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)