ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 7th, 2023:

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023

Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,728 1.392,249
UNLEADED 100 BIO 1.466,480 1.466,928
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,556 1.202,559
HEATING GASOIL (ΧΠ) 835,011 833,922
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.199,068 1.200,594
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 826,262 826,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,562 887,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,220 905,081
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 561,415 560,295
Fuel Oil No 380 1%S 535,654 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 855,210 -
KERO SPECIAL 860,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 362,410 363,230
ΒΕΑ 30/45 - 380,750
ΒΕΑ 35/40 379,930 -
ΒΕΘ 50/70 366,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)