ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2023:

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.421,539 1.420,991
UNLEADED 100 BIO 1.496,827 1.497,204
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.230,781 1.229,702
HEATING GASOIL (ΧΠ) 865,897 864,717
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.263,840 1.265,326
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 894,523 894,991
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 954,823 955,291
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 934,606 945,589
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,868 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 587,734 586,544
Fuel Oil No 380 1%S 561,008 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 845,640 -
KERO SPECIAL 851,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,880 394,690
ΒΕΑ 30/45 - 412,520
ΒΕΑ 35/40 411,710 -
ΒΕΘ 50/70 397,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.418,915 1.418,417
UNLEADED 100 BIO 1.494,062 1.494,479
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.227,018 1.225,981
HEATING GASOIL (ΧΠ) 859,480 858,351
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.260,078 1.261,614
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 890,272 890,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 950,572 951,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 934,249 945,263
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 954,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 589,128 587,968
Fuel Oil No 380 1%S 563,286 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 847,140 -
KERO SPECIAL 852,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,390 395,220
ΒΕΑ 30/45 - 413,020
ΒΕΑ 35/40 412,190 -
ΒΕΘ 50/70 398,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023

 

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.415,987 1.415,488
UNLEADED 100 BIO 1.491,122 1.491,539
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.224,293 1.223,255
HEATING GASOIL (ΧΠ) 854,852 853,714
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.253,742 1.255,267
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 883,896 884,404
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,196 944,704
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,147 939,171
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 948,202 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 588,304 587,154
Fuel Oil No 380 1%S 562,919 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 848,090 -
KERO SPECIAL 853,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,210 393,040
ΒΕΑ 30/45 - 410,850
ΒΕΑ 35/40 410,020 -
ΒΕΘ 50/70 395,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 11 εως 13 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 11 εως 13 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,678 1.410,128
UNLEADED 100 BIO 1.485,733 1.486,099
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,469 1.219,391
HEATING GASOIL (ΧΠ) 850,143 848,964
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.237,094 1.238,568
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 866,128 866,587
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 926,428 926,887
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 919,339 930,303
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,198 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 584,856 583,666
Fuel Oil No 380 1%S 559,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 851,540 -
KERO SPECIAL 857,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,720 386,520
ΒΕΑ 30/45 - 404,320
ΒΕΑ 35/40 403,530 -
ΒΕΘ 50/70 389,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.397,884 1.397,385
UNLEADED 100 BIO 1.472,633 1.473,061
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.206,577 1.205,539
HEATING GASOIL (ΧΠ) 836,363 835,235
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.207,326 1.208,862
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 833,920 834,439
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,220 894,739
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 906,658 917,652
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 891,118 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 575,886 574,737
Fuel Oil No 380 1%S 551,418 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,040 -
KERO SPECIAL 846,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,820 375,640
ΒΕΑ 30/45 - 393,410
ΒΕΑ 35/40 392,590 -
ΒΕΘ 50/70 378,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,796 1.393,307
UNLEADED 100 BIO 1.468,240 1.468,667
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.202,437 1.201,420
HEATING GASOIL (ΧΠ) 832,987 831,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.192,833 1.194,359
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 818,788 819,296
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,088 879,596
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 896,681 907,634
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 874,684 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 568,848 567,710
Fuel Oil No 380 1%S 544,075 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 839,580 -
KERO SPECIAL 845,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 366,930 367,750
ΒΕΑ 30/45 - 385,450
ΒΕΑ 35/40 384,630 -
ΒΕΘ 50/70 370,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.391,690 1.391,222
UNLEADED 100 BIO 1.465,727 1.466,176
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.198,155 1.197,158
HEATING GASOIL (ΧΠ) 829,733 828,645
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.185,349 1.186,894
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 811,627 812,166
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,927 872,466
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,877 897,800
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,185 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,096 560,977
Fuel Oil No 380 1%S 537,017 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,190 -
KERO SPECIAL 846,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 361,100 361,920
ΒΕΑ 30/45 - 379,520
ΒΕΑ 35/40 378,700 -
ΒΕΘ 50/70 364,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023

Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,728 1.392,249
UNLEADED 100 BIO 1.466,480 1.466,928
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,556 1.202,559
HEATING GASOIL (ΧΠ) 835,011 833,922
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.199,068 1.200,594
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 826,262 826,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,562 887,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,220 905,081
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,640 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 561,415 560,295
Fuel Oil No 380 1%S 535,654 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 855,210 -
KERO SPECIAL 860,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 362,410 363,230
ΒΕΑ 30/45 - 380,750
ΒΕΑ 35/40 379,930 -
ΒΕΘ 50/70 366,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα , 4 εως 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα , 4 εως 6 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.403,498 1.402,979
UNLEADED 100 BIO 1.477,311 1.477,698
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.228,004 1.226,957
HEATING GASOIL (ΧΠ) 858,727 857,588
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.227,931 1.229,405
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 857,037 857,504
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 917,337 917,804
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 909,668 920,469
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 919,248 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,283 566,123
Fuel Oil No 380 1%S 539,345 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 892,630 -
KERO SPECIAL 898,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,520 371,320
ΒΕΑ 30/45 - 388,810
ΒΕΑ 35/40 388,020 -
ΒΕΘ 50/70 374,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)