ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 29th, 2022:

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.441,188 1.440,638
UNLEADED 100 BIO 1.518,734 1.519,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.349,892 1.348,784
HEATING GASOIL (ΧΠ) 810,654 870,473
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.183,874 1.185,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 813,692 814,180
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,992 874,480
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 860,629 871,947
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 877,328 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,345 593,125
Fuel Oil No 380 1%S 558,271 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 974,920 -
KERO SPECIAL 980,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 403,280 404,100
ΒΕΑ 30/45 - 422,470
ΒΕΑ 35/40 421,650 -
ΒΕΘ 50/70 407,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)