ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 23rd, 2022:

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.474,159 1.473,609
UNLEADED 100 BIO 1.552,742 1.553,149
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.391,691 1.390,572
HEATING GASOIL (ΧΠ) 840,269 900,069
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.197,044 1.198,590
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 826,567 827,055
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,867 887,355
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 875,863 887,284
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,623 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,324 596,094
Fuel Oil No 380 1%S 558,120 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.026,100 -
KERO SPECIAL 1.031,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,140 425,980
ΒΕΑ 30/45 - 444,520
ΒΕΑ 35/40 443,680 -
ΒΕΘ 50/70 429,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)