ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 18th, 2022:

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.321,416 1.320,897
UNLEADED 100 BIO 1.391,548 1.391,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.097,158 1.096,141
HEATING GASOIL (ΧΠ) 867,362 866,242
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.293,202 1.294,595
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 926,914 927,341
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,214 987,641
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 942,700 953,033
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,341 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,544 570,425
Fuel Oil No 380 1%S 556,726 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 711,200 -
KERO SPECIAL 716,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,520 450,940
ΒΕΑ 30/45 - 467,740
ΒΕΑ 35/40 463,310 -
ΒΕΘ 50/70 450,060 -
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.329,429 1.328,941
UNLEADED 100 BIO 1.399,409 1.399,785
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.108,701 1.107,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 878,905 877,816
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.302,009 1.303,432
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 936,393 936,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 996,693 997,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,778 957,111
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,171 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,768 576,670
Fuel Oil No 380 1%S 562,218 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 729,650 -
KERO SPECIAL 734,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,960 458,380
ΒΕΑ 30/45 - 475,100
ΒΕΑ 35/40 470,680 -
ΒΕΘ 50/70 457,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)