ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 16th, 2021:

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.300,546 1.293,346
UNLEADED 100 BIO 1.369,835 1.363,407
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.074,530 1.073,573
HEATING GASOIL (ΧΠ) 834,705 833,658
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.279,228 1.280,692
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 901,785 902,293
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 962,085 962,593
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,853 1.030,539
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 950,888 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 559,310 558,241
Fuel Oil No 380 1%S 547,024 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 654,620 -
KERO SPECIAL 659,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 418,480 422,900
ΒΕΑ 30/45 - 439,530
ΒΕΑ 35/40 435,110 -
ΒΕΘ 50/70 421,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)