ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 2nd, 2021:

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.321,639 1.321,202
UNLEADED 100 BIO 1.390,521 1.390,928
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.079,706 1.078,719
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,811 838,713
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.272,872 1.274,235
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 901,419 901,835
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 961,719 962,135
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 958,575 981,896
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 962,502 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,526 557,417
Fuel Oil No 380 1%S 545,570 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 666,220 -
KERO SPECIAL 671,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,260 433,590
ΒΕΑ 30/45 - 450,040
ΒΕΑ 35/40 445,710 -
ΒΕΘ 50/70 432,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)