ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 17th, 2021:

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.258,341
UNLEADED 95 BIO 1.204,267 1.203,780
UNLEADED 100 BIO 1.269,061 1.269,376
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,344 964,378
HEATING GASOIL 860,483 859,394
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 989,200 991,254
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,180 609,580
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,480 669,880
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 706,818 729,120
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 665,141 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,728 460,639
Fuel Oil No 380 1%S 451,873 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 523,530 -
KERO SPECIAL 528,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,760 364,880
ΒΕΑ 30/45 - 380,640
ΒΕΑ 35/40 376,520 -
ΒΕΘ 50/70 364,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.255,463
UNLEADED 95 BIO 1.201,349 1.200,891
UNLEADED 100 BIO 1.266,040 1.266,407
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,070 961,134
HEATING GASOIL 856,995 855,946
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 979,467 981,563
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 602,421 598,871
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,721 659,171
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,244 726,568
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,347 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,037 456,978
Fuel Oil No 380 1%S 448,222 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 520,070 -
KERO SPECIAL 525,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 356,290 360,430
ΒΕΑ 30/45 - 376,170
ΒΕΑ 35/40 372,030 -
ΒΕΘ 50/70 359,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)