ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 15th, 2021:

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,358
UNLEADED 95 BIO 1.199,243 1.198,806
UNLEADED 100 BIO 1.263,803 1.264,179
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,527 958,602
HEATING GASOIL 854,351 853,323
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,660 972,775
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,800 589,270
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,100 649,570
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,183 723,497
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,078 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,647 454,609
Fuel Oil No 380 1%S 445,904 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,270 -
KERO SPECIAL 522,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 352,640 356,790
ΒΕΑ 30/45 - 372,500
ΒΕΑ 35/40 368,360 -
ΒΕΘ 50/70 355,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Ιουνίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,643
UNLEADED 95 BIO 1.196,538 1.196,091
UNLEADED 100 BIO 1.260,986 1.261,342
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,679 955,754
HEATING GASOIL 851,634 850,597
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 961,578 963,673
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,138 579,599
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,438 639,899
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,119 718,380
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,268 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,887 452,839
Fuel Oil No 380 1%S 444,287 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 513,350 -
KERO SPECIAL 518,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,190 354,320
ΒΕΑ 30/45 - 370,010
ΒΕΑ 35/40 365,880 -
ΒΕΘ 50/70 353,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)