ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2021:

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.258,341
UNLEADED 95 BIO 1.204,267 1.203,780
UNLEADED 100 BIO 1.269,061 1.269,376
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,344 964,378
HEATING GASOIL 860,483 859,394
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 989,200 991,254
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,180 609,580
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,480 669,880
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 706,818 729,120
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 665,141 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,728 460,639
Fuel Oil No 380 1%S 451,873 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 523,530 -
KERO SPECIAL 528,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,760 364,880
ΒΕΑ 30/45 - 380,640
ΒΕΑ 35/40 376,520 -
ΒΕΘ 50/70 364,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.255,463
UNLEADED 95 BIO 1.201,349 1.200,891
UNLEADED 100 BIO 1.266,040 1.266,407
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,070 961,134
HEATING GASOIL 856,995 855,946
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 979,467 981,563
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 602,421 598,871
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,721 659,171
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,244 726,568
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,347 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,037 456,978
Fuel Oil No 380 1%S 448,222 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 520,070 -
KERO SPECIAL 525,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 356,290 360,430
ΒΕΑ 30/45 - 376,170
ΒΕΑ 35/40 372,030 -
ΒΕΘ 50/70 359,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,358
UNLEADED 95 BIO 1.199,243 1.198,806
UNLEADED 100 BIO 1.263,803 1.264,179
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,527 958,602
HEATING GASOIL 854,351 853,323
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,660 972,775
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,800 589,270
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,100 649,570
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,183 723,497
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,078 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,647 454,609
Fuel Oil No 380 1%S 445,904 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,270 -
KERO SPECIAL 522,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 352,640 356,790
ΒΕΑ 30/45 - 372,500
ΒΕΑ 35/40 368,360 -
ΒΕΘ 50/70 355,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Ιουνίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,643
UNLEADED 95 BIO 1.196,538 1.196,091
UNLEADED 100 BIO 1.260,986 1.261,342
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,679 955,754
HEATING GASOIL 851,634 850,597
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 961,578 963,673
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,138 579,599
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,438 639,899
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,119 718,380
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,268 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,887 452,839
Fuel Oil No 380 1%S 444,287 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 513,350 -
KERO SPECIAL 518,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,190 354,320
ΒΕΑ 30/45 - 370,010
ΒΕΑ 35/40 365,880 -
ΒΕΘ 50/70 353,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Παρασκευή, 11 Ιουνιου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.248,679
UNLEADED 95 BIO 1.194,565 1.194,128
UNLEADED 100 BIO 1.258,942 1.259,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,981 954,055
HEATING GASOIL 849,916 848,889
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 947,503 949,598
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,822 564,293
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,122 624,593
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,708 712,970
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,481 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,429 452,392
Fuel Oil No 380 1%S 443,982 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 510,500 -
KERO SPECIAL 515,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,000 349,420
ΒΕΑ 30/45 - 365,100
ΒΕΑ 35/40 364,680 -
ΒΕΘ 50/70 352,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.248,436
UNLEADED 95 BIO 1.194,331 1.193,884
UNLEADED 100 BIO 1.258,768 1.259,135
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,198 953,272
HEATING GASOIL 849,214 848,187
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,947 936,052
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,096 549,557
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,396 609,857
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,389 707,662
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,405 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 454,253 453,216
Fuel Oil No 380 1%S 444,968 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 508,660 -
KERO SPECIAL 513,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,300 349,720
ΒΕΑ 30/45 - 365,420
ΒΕΑ 35/40 365,000 -
ΒΕΘ 50/70 352,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,084
UNLEADED 95 BIO 1.192,958 1.192,531
UNLEADED 100 BIO 1.257,385 1.257,772
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,448 951,543
HEATING GASOIL 847,455 846,428
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 919,515 921,630
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,200 533,671
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,500 593,971
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,230 703,512
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,570 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,796 452,758
Fuel Oil No 380 1%S 444,673 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 505,690 -
KERO SPECIAL 510,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,780 350,200
ΒΕΑ 30/45 - 365,900
ΒΕΑ 35/40 365,480 -
ΒΕΘ 50/70 353,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.246,188
UNLEADED 95 BIO 1.192,074 1.191,636
UNLEADED 100 BIO 1.256,480 1.256,857
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,747 950,831
HEATING GASOIL 846,295 845,278
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 906,396 908,500
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,352 518,813
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,652 579,113
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,233 702,515
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,254 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,552 452,515
Fuel Oil No 380 1%S 444,541 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 504,720 -
KERO SPECIAL 509,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,260 350,680
ΒΕΑ 30/45 - 366,380
ΒΕΑ 35/40 365,960 -
ΒΕΘ 50/70 353,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Ιουνίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 5  έως 7 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,181
UNLEADED 95 BIO 1.191,067 1.190,640
UNLEADED 100 BIO 1.255,392 1.255,768
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,713 948,807
HEATING GASOIL 843,498 842,481
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 898,534 900,650
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 513,565 510,036
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,865 570,336
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,860 701,133
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,606 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,283 450,256
Fuel Oil No 380 1%S 442,375 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 502,100 -
KERO SPECIAL 507,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,850 350,280
ΒΕΑ 30/45 - 365,960
ΒΕΑ 35/40 365,530 -
ΒΕΘ 50/70 353,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)