ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 8th, 2021:

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.175,445
UNLEADED 100 BIO 1.241,469
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 908,769
HEATING GASOIL (ΧΠ) 674,386
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,249
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 575,663
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,963
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,801
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,511 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,039
Fuel Oil No 380 1%S 436,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 453,270 -
KERO SPECIAL 458,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,730
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 348,920 -
ΒΕΘ 50/70 336,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)