ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 2nd, 2021:

Παρασκευή, 2 Απριλίου έως Τρίτη 06 Απριλίου (Καθολικό Πάσχα) 2021

Παρασκευή, 2 Απριλίου έως Τρίτη 06 Απριλίου (Καθολικό Πάσχα) 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.234,086
UNLEADED 95 BIO 1.179,880 1.179,402
UNLEADED 100 BIO 1.246,178 1.246,534
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,410 911,423
HEATING GASOIL (ΧΠ) 678,129 677,050
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 965,728 967,883
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,386 581,704
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,686 642,004
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,651 736,686
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,702 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 446,870 445,771
Fuel Oil No 380 1%S 441,561 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 454,720 -
KERO SPECIAL 459,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,980 340,410
ΒΕΑ 30/45 - 356,660
ΒΕΑ 35/40 356,240 -
ΒΕΘ 50/70 343,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)