ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 15th, 2020:

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.094,869
UNLEADED 95 BIO 1.040,774 1.040,307
UNLEADED 100 BIO 1.103,371 1.103,717
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 801,517 800,571
HEATING GASOIL (ΧΠ) 600,084 599,037
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 929,309 931,383
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 560,073 556,493
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,373 616,793
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,493 621,797
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,589 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 353,184 352,116
Fuel Oil No 380 1%S 347,641 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 360,540 -
KERO SPECIAL 365,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,410 269,540
ΒΕΑ 30/45 - 285,290
ΒΕΑ 35/40 281,160 -
ΒΕΘ 50/70 268,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).