ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 9th, 2020:

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,628
UNLEADED 95 BIO 1.030,533 1.030,076
UNLEADED 100 BIO 1.092,957 1.093,313
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,906 793,961
HEATING GASOIL (ΧΠ) 593,321 592,273
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,291 915,376
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544,339 540,770
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,639 601,070
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,462 603,755
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,437 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 350,652 349,594
Fuel Oil No 380 1%S 345,648 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 352,950 -
KERO SPECIAL 357,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,050 265,180
ΒΕΑ 30/45 - 280,910
ΒΕΑ 35/40 276,780 -
ΒΕΘ 50/70 264,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)